Vedlikehold

Eierseksjonsloven
Her kan du lese den nye eierseksjonsloven som trådte i kraft 1.1.2018.
Eierseksjonsloven pr. 1.1.2018

Huseierbok
Styret har valgt å legge ut den opprinnelige «Huseierboken» fra 1982 på nett. I denne boken vil du finne nyttig informasjon om de forskjellige anlegg og installasjoner i boligen din. Dersom det skulle være noe her som du lurer på eller har ytterligere spørsmål om, så vennligst ta kontakt med styret. Her finner du:

Huseierbok EMv 59, 61, 63, 65, 71, 73, 75

Huseierbok EMv 67, 69

 

Sjekkliste for brann, el-risiko og beredskap

Denne sjekklisten er til privat bruk, og skal ikke sendes inn. Sjekklisten benyttes av den enkelte seksjonseier som et hjelpemiddel for forebyggende tiltak i egen seksjon.

Last ned sjekklisten her: under arbeid

Vedlikehold

Nøkler
Kontakt vaktmester på tlf. 90694102. Nøklene blir fakturert eier.

Ventilasjon
En vifte som er plassert på taket av blokkene skal trekke brukt luft ut av leilighetene. Riktig bruk av ventilasjonssystemet er meget viktig for inneklimaet. Det kreves mye energi for å varme opp fuktig inneluft. Fuktig luft vil også kondensere mot kalde veggflater og forårsake mugg- og soppvekst. Dersom man følger enkle forholdsregler vil mye av disse problemene unngås:

  • Sørg for at avtrekksventilene holdes åpne året rundt.
  • Sørg for at friskluftsventiler i yttervegg/ spalteventiler i vinduer står åpne slik at frisk luft tilføres leiligheten når brukt luft trekkes ut fra kjøkken, bad, wc og bod.
  • Kun bruk av mekanisk avtrekk over ovn på kjøkken er tillatt.

Tallerkenventilene i kjøkken, bad, wc og bod er utstyrt med snortrekk som tillater en viss regulering av luftmengder som trekkes ut av leilighetene. Ventilene må aldri stenges helt. Avtrekket er sterkest på kjøkkenet og bad, noe svakere på toalett. La gjerne døren til badet stå litt åpen etter bruk av baderommet for å sikre god utlufting av fuktig luft.

Ansvarsfordeling mellom sameiere og boligsameiet

Elektrisk anlegg
Boligsameiets ansvar omfatter ledningsanlegget frem til og med hovedsikring i andelseiernes sikringsskap. Øvrige sikringer og ledninger fra sikringsskapet som går frem til leilighetene er andels eiernes ansvar.

Røropplegg for kaldt og varmt forbruksvann
Boligsameiet har ansvar for røropplegget frem til og med leilighetens hovedstoppekran for varmt og kaldt forbruksvann.

Leilighetens inngangsdør
Vedlikehold eller utskifting av leilighetens inngangsdør skjer for andelseiernes egen regning. Dører skal ha likt utseende.

Våtrom
Siden baderommene i leilighetene ble bygget i henhold til en standard som den gang ikke fordret bruk av membran bør gulvene ikke må utsettes for direkte vannbelastning (for eksempel dusjing rett på gulvet). Ved fjerning av badekar, omlegging av fliser el bør løsninger søkes som enten innebærer dusjkabinett med sokkelkar eller membran ved flislegging. Bruk fortrinnsvis kvalifiserte håndverkere – feil og mangler vil kunne tilbakeføres til selger mange år etter salg. Det anbefales at varmekabel på bad aldri slås helt av, men på minimum for å forebygge fuktskade i gulv.

Kontinuerlig vedlikehold av våtrommene
Hyppig rengjøring av alle overflater, spesielt i vannbelastede områder

Periodisk vedlikehold av våtrommene

  • Sluket bør renses 3 – 4 ganger i året. Hold øye med vannstanden i sluket slik at dette ikke blir for høyt
  • Malte vegger bør males med 1-2 års mellomrom
  • Løse skjøter i tapeter og vinylbelegg må omgående repareres på forsvarlig måte
  • Løse fliser må festes og slitte fuger fuges omgående
  • Baderomsinnredning, sanitærutstyr og rørføring inspiseres med jevne mellomrom. Ved den minste mistanke om skade eller slitasje som kan medføre at badet blir fuktskadet på kortere eller lengre sikt, skal forholdet avdekkes og utbedres om nødvendig ved hjelp av autorisert håndverker.

Terrasser og balkonger
Vedlikehold og overflatebehandling av leilighetens terrasse og eventuelt balkong utføres av de enkelte sameier som dugnadsarbeid. Dette varsles i god tid og organiseres gjennom oppgangstillitsvalgt, som sørger for at riktig maling deles ut. Andre farger skal ikke benyttes

Vinduer
Alle vinduets bevegelige mekaniske deler bør smøres regelmessig. I tillegg bør du foreta nødvendige justeringer. Ved defekt vindusmekanisme tar du kontakt med vaktmester. Barnesikringer er montert på alle vinduer. Disse er påbudt og må ikke fjernes.

Hvis uhellet skulle være ute, og det er behov for å skifte glass, skal du ta kontakt med vaktmester som bestiller riktig type glass.