Sameiemøter

Årsmelding og regnskap, innkalling til årsmøte.

Når du kjøper leilighet i Ellingsrud Boligsameie skal du få utlevert årsmelding med regnskap og boligsameiets vedtekter og husordensregler.

Årsmeldingen inneholder følgende hovedelementer:

  • Innkalling med saksliste
  • Årsberetning
  • Styrets arbeid det siste året
  • Årets regnskap med noter samt budsjett for neste års drift
  • Revisors beretning
  • Kontrollkomiteens beretning
  • I tillegg kan årsmeldingens saksliste inneholde forslag til årsmøte.

Både styret og du som sameier har anledning til å fremme forslag som ønskes behandlet av årsmøte som avholdes hvert år innen utgangen av mars måned., samt halvårsmøte som avholdes i november.

Forslag som ønskes behandlet skal i henhold til vedlektene oversendes til styret senest 21 dager før årsmøte avholdes. Forslag som fremmes til behandling overfor boligsameiets årsmøte skal være stilet til årsmøte samt undertegnet med seksjonseiers navn, adresse og seksjonsnummer. Ved et eventuelt forslag til årsmøte er det naturlig at du som forslagsstiller møter opp til behandlingen og således ovenfor de fremmøtte seksjonseierne er tilgjengelig for eventuelle spørsmål/avklaringer om forslaget.

Årsregnskap 2020

Årsregnskap 2020 – Ellingsrud Boligsameie

Skisser – balkonger/terrasser ifm. betongrehabilitering

Nye skisser-balkong_terrasse etter års-halvårsmøte 27.10.2020

Historikk

Vår 2020

Skisser_Terrasseløsninger
Skisser – alternativer

Tegningene viser følgende:

·          Alternativ 0 – som tilsvarer eksisterende situasjon

·         Alternativ 1 – Samme type rekkverk som er brukt på de rette blokkene brukes også på terrassene

·         Alternativ 2 – Rekkverk utformes med et lavt fast felt, som viderefører motivet fra plantekassene.

Alternativ 1 og 2 viser en ny type skillevegg mellom terrassene som har en luke/dør for å muliggjøre rømning. De siste tegninger viser også alternativer for de buete balkonger på baksiden.

 

Lånefinansiering vedr. rehabilitering av terrasser/balkonger – estimat på kostnad pr. seksjon

Excel: Lån pr seksjon 2019 estimat

PDF:  Lån pr seksjon 2019 estimat v3

Nedenfor finner du de siste dokumenter i forbindelse med sameiermøte

PROTOKOLL_års_halvårsmøte 2020

Innkalling til årsmøte og halvårsmøte 2020

 

PROTOKOLL halvårsmøtet 2019

Innkalling til halvårsmøte nov._2019

PROTOKOLL 2019_årsmøte

Innkalling til sameiermøte_vår 2019

Vedlegg_Innkalling til sameiermøte_vår 2019

Protokoll høst 2018

Innkalling høst 2018

Vennligst bemerk! I innkallingen sendt ut til alle sameiere 06.11.2018, inneholdt Budsjett 2019 side 2 dessverre en formelfeil, slik at resultat ikke ble korrekt. I vedlagte innkalling er korrekt budsjett å finne på side 2. Korrekt budsjett ble utdelt til de fremmøtte sameierne før sameiermøtet 20.11.2018. Det er det korrekte budsjettforslaget som ble vedtatt med 59 mot 5 stemmer omtalt i ‘Sak 2. Budsjett 2019’ i protokoll fra sameiermøte 20.11.2018.

———————————

Protokoll vår 2018
Det har beklageligvis sneket seg inn en feil i protokollen fra dette møtet. Dette gjelder punkt. 7 Valg. Her står det at varamedlem Jan Hauge er valgt til 2019. Det riktige skal være at Jan Hauge er valgt til 2020 slik det står i innkallingen til møtet.

Innkalling_vaar2018

Protokoll-host2017

Innkalling_host 2017

Protokoll samiermøte vår 2017

Innkalling sameiermøte vår 2017

Protokoll_host2016

innkalling-til-sameiermote-21-november-2016

Innkalling til sameiermøte 29. mars 2016

Protokoll sameiermøte 28. mars 2016

Innkalling til sameiermøte 16. november 2015

Protokoll sameiermøte 16. november 2015

Innkalling til sameiermøte 23. mars 2015

Protokoll sameiermøte 23. mars 2015

Innkalling til sameiermøte 17. november 2014

Protokoll sameiermøte 17. november 2014

Innkalling til sameiermøte 24. mars 2014

Protokoll sameiermøte 24. mars 2014

Innkalling til sameiermøte 11. november 2013

Protokoll sameiermøte 11. november 2013

Innkalling til sameiermøte 12. mars 2013

protokoll sameiermøte 12. mars 2013

Innkalling til sameiermøte 5. november 2012

Protokoll sameiermøte 5. november 2012

Innkalling sameiermøte 28. mars 2012

Protokoll sameiermøte 28. mars 2012

Innkalling til sameiermøte 7. november 2011

Protokoll sameiermøte 7. november 2011

Innkalling til sameiermøte 28. mars 2011

Protokoll sameiermøte 28. mars 2011

Innkalling til ekstraordinært sameiermøte 24. november 2010

Protokoll ekstraordinært sameiermøte 24. november 2010

Innkalling til sameiermøte 8. november 2010

Protokoll sameiermøte 8. november 2010

Innkalling til sameiermøte 22. mars 2010

Protokoll sameiermøte 22. mars 2010