Om oss

Ellingsrud Boligsameie ble stiftet den 29.9.83.

Blokkene ble bygget av entreprenøren Byggholt A/S. Innflytting skjedde i perioden 1981-83.

Sameiet består av gnr. 109, bnr. 37 i Oslo kommune, og omfatter Edv. Munchs vei 59-99. Til sammen er det 292 leiligheter i sameiet, med 291 sameiere. Den siste leiligheten tilhører sameiet og er pr. 31/12 utleid.

Av de 292 leilighetene er det til sammen 275 som disponerer egen parkeringsplass i garasjeanleggene og 17 har egen uteparkeringsplass. Sameiet ved styret disponerer et fåtall parkeringsplasser, pr. i dag er ingen ledig.

Sameiet består av 8 blokker. Blokknummer og oppgangsnummer er som følger:
Blokk 1: Oppgang 59-61
Blokk 2: Oppgang 63-65
Blokk 3: Oppgang 67-69
Blokk 4: Oppgang 71-75
Blokk 5: Oppgang 77-81
Blokk 6: Oppgang 83-87
Blokk 7: Oppgang 89-91
Blokk 8: Oppgang 93-99

I samsvar med sameiets vedtekter og Lov om eierseksjoner, er sameiermøtet sameiets øverste organ. På sameiermøtet har sameierene stemmerett, med en stemme for hver seksjon de eier (maksimalt to stemmer). Skriftlig fullmakt kan gis til en annen.

Sameiermøtet velger et styre bestående av 7 sameiere (inkl. varamedlemmer) til å ivareta driften av sameiets fellesanliggender, jfr. vedtektenes § 11.

Sameiets forsikringsselskap er:

PROTECTOR FORSIKRING

Sameiets forsikringsnr: 1306805-3.1