Ofte stilte spørsmål

Hva gjør jeg når:

Jeg skal leie ut min seksjon/leilighet:

Utleie skal meldes til og godkjennes av styret iht. sameiets vedtekter, §4: ‘Salg og utleie skal meddeles styret til registrering umiddelbart’. Ingen leietakere kan flytte inn før en godkjenning er gitt av styret. 
Utleie av seksjon_skjema.docx

Jeg skal bestille navneskilt:

Navneskilt til postkasse og ringeklokke bestilles ved å fylle ut skjema og sende det til post@ellingbo.no eller legge utfylt skjema i  styrets postkasse utenfor EMv73.Bestilling av navneskilt

Jeg vil anskaffe garasjeportåpner:

Kontakt vaktmester på tlf. 906 94 102. Portåpneren blir fakturert eier.

Jeg skal bestille nøkler:

Kontakt vaktmester på tlf. 90694102. Nøklene blir fakturert eier.

Jeg har avfall som ikke kan kastes i avfallsbrønnen:

Alt som ikke tilhører kategorien vanlig husholdningavfall må fraktes til miljøstasjon. Det skal ikke forekomme at sameiere setter fra seg saker de ønsker å kvitte seg med ved avfallsbrønner, bak gjerde ved oppganger eller andre steder på tunene.

Fellesområder – hva renholdes – når – hvem?

Alle fellesområder som skal rengjøres av Diamante Renhold må være fri for hensatte gjenstander/eiendeler o.a. Området blir ellers ikke rengjort.
Renholdsplan

Gjesteparkering

Gjesteparkeringsplasser er ikke tillatt brukt av beboerne. Sameiet har et begrenset antall gjesteparkeringsplasser til rådighet. Gjester som er på besøk mer enn 3 døgn, må ha en utvidet parkeringstillatelse fra Ellingsrud Boligsameie. Parkeringstillatelse utover 3 døgn kan fås av vaktmester, administrasjonsmedarbeider eller styret.