Historikk

Historien bak Ellingsrudområdet

Karihaugen og Ellingsrud vest er begge boligområder utskilt fra Ellingsrud gård gnr 109, bnr 1. Selve gården er gammel, navnet viser at det er en rydningsgård oppkalt etter Elling som ganske sikkert var den første rydningsmannen.

Går en frem til vår tid er området avgrenset av nye og gamle Strømsvei. Den sistnevne vei er svært gammel og var hovedvei til Romerike og over til Sverige.

I norgeshistorien kom området vårt på kartet i forbindelse med trefningene mot Carl XII i 1716. Skansene (4 stk) er i dag fredet som kulturminne.

I 1814 hadde Ellingsrud gård så høy posisjon i Aker at valget av delegater til Riksforsamlingen på Eidsvoll ble lagt til gården.

Frem til 1854 var gamle Strømsvei en av de mest trafikkerte vinterveiene inn til Christiania, men etter at Hovedbanen åpnet avtok planketrafikken og veien fikk et etter hvert mer lokalt preg over seg. Frem til 1970 tallet lå det 2 plasser og noen hytter langs veien. Kom en nordfra og forbi Ellingsrud gård, så var den første plassen kalt Smedbakken. Det var en gammel skjenkestue. Senere ble det bolig for gårdsbestyreren på Ellingsrud. Så kom en til plassen Sørli som ble revet på 1970 tallet. Det gamle epletreet står der fremdeles. På andre siden av veien for Sørli, var det et pukkverk, som på folkemunne ble kalt Makkadam, en forvrengning fra den engelske MacAdam. Oppkalt etter skotten som konstruerte maskinene som pukket stein.

I nordenden av Ellingsrudområdet mot nye Strømsveien, lå plassene Bakaas og Frydenlund. Som en kuriositet kan en nevne at Even Steen (død 1807) på Frydenlund hadde skole for barna som jobbet for han på Ellingsrud gård.

Utbyggingen på Ellingsrud var en del av den store Furuset-planen. Planarbeidet kom i gang på slutten av 1960. Det var 2 grunnleggende elementer som særpreget planarbeidet. Det overordnede kravet var å skaffe boliger til flest mulig, det var ennå boligmangel i Oslo. Samtidig var arkitektene opptatt av å skape et differensiert veisystem og kollektivløsninger. Det fine gang/sykkelvei systemet har vi stor glede av i dag.

Kollektivsatsingen førte til at Ellingsrud området fikk T banen. Opprinnelig skulle banen gå til sentralsykehuset men ennå går den ikke lenger enn hit. Planene om en forlengelse er igjen blitt aktuelle i forbindelse med sykehusutbyggingen i Lørenskog

Byggingen av Ellingsrudområdet skjedde i en brytningstid for boligmonopolet. På Stovner hadde Selvaag kommet i gang med sin privatiserte utbygging. Det var et politisk krav om å videreføre denne trend og det skjedde på Ellingsrud. Hele Karihaugområdet fikk OBOS byggeansvaret for, mens deler av Ellingsrud vest ble det åpnet for andre utbyggere. Som kjent er vårt sameie bygd av Byggholt AS. Andre utbyggere var OBOS og Block Watne. På Fjelstadområdet (Bakås) ble Ragnar Evensen tildelt utbygningsansvaret.