For nyinnflyttede

Velkommen til oss i Ellingsrud Boligsameie!

Vi håper du/dere vil trives som beboer i sameiet. Her er noe informasjon og interne regler som det er viktig å kjenne til. Det er viktig at du/dere leser sameiets vedtekter og regler for godt bomiljø – se nettsidens forside – grønne blokker. Vi ønsker spesielt å gjøre oppmerksom på følgende forhold:

 •  Vi har en ordning med en oppgangstillitsvalgt (OTV) i hver oppgang. Dette er et verv som gjerne går på omgang blant beboerne i oppgangen. Se nettside ‘Kontakt oss’.

 • På oppslagtavlen i inngangspartiet og under ‘Kontakt oss’ på nettsiden, finnes navn, adresse og telefonnummer til sameiets vaktmester, administrasjon og styremedlemmer.

 • Stoppekranen i leiligheten må du/dere vite hvor befinner seg, og hvordan den kan stenges. Kontakt vaktmester hvis du er usikker.

 • Ventilasjonsanlegget hos oss er basert på mekanisk avsug fra den enkelte leilighet, med store vifter plassert på taket. Av den grunn må det ikke monteres elektrisk kjøkkenvifte i leiligheten, da dette vil forstyrre avsuget, slik at matos strømmer inn i naboleiligheter.

 • Luftespaltene over vinduene skal være åpne.

 •  Matavfall og plastavfall må være innpakket i de til enhver tid gjeldene plastposer fra kommunen, som fås i alle matbutikker. Blandet avfall må være innpakket i andre typer poser. Annet avfall, se Regler for godt Bomiljø på nettsidens forside – grønn blokk.

 • Avfallsbrønn for metall og glass finner du ved innkjøringen til sameiet.

 • Større gjenstander som ikke kan kastes i søppelbeholderne må legges i container når sameiet leier dette.

 • Store elektriske apparater som datautstyr, store lamper, husholdningsmaskiner etc. må fraktes av sameier til miljøstasjon, eller til forhandler av elektrisk utstyr.

 • Brannslukkingsutstyr skal finnes i alle hjem. Sett deg inn i hvordan du skal bruke slukkeapparatet, og hvordan du kan utføre egenkontroll av slukkeapparat.

 • Brannvarslere kan redde liv. Sjekk at disse virker.

 • Planter i de store terrassekassene som står på terrassen utenfor leilighetene i terrasseblokkene, må ikke få utvikle for store rotsystemer. Høye busker og andre planter med omfattende rotsystemer kan utgjøre en fare for at terrassekassen vil sprekke. Beboerne må selv passe på dette.

 • Vårt boligsameie har felles digital-TV anlegg og bredbånd fra Telia. Tilgang til betalingskanaler utover de som nå er tilgjengelig, bestilles av den enkelte husstand for egen regning. Kabelnettet kan også brukes til telefoni- og/eller internettabonnement.